Welkom

Wist je dat er vandaag meer dan 500 Limburgers voor een kind van iemand anders zorgen? Wist je ook dat er vandaag voor veel Limburgse kinderen die baat kunnen hebben bij een pleeggezin geen plek gevonden wordt?

Wij zoeken pleegouders: Limburgers, laat je hart spreken, met je verstand alleen red je het niet! Overweeg jij het om pleegouder te worden?

Wens je meer informatie over pleegzorg?
Kom dan naar één van onze INFORMATIE AVONDEN of contacteer ons

 

Regeling voorrang kinderopvang en bijdrage

Waarover gaat het?

Pleegouders genieten voorrang in de inkomensgerelateerde voorschoolse kinderopvang voor baby’s en peuters (opgelet, geldt niet voor de buitenschoolse kinderopvang!).
Daar betalen ze bovendien de laagste bijdrage, ongeacht hun inkomen (decreet pleegzorg, art. 51 en 52 van het decreet).

Wat de doen om de laagste bijdrage te verkrijgen?
kinderopvang
- Pleegouder meldt zich aan via de website kinderopvang van K&G en berekent via de voorop gestelde procedure het tarief dat men normaalgezien zou betalen.

- De pleegouder contacteert Kind en Gezin (via K&G-lijn) met de vraag tot minimum tarief omwille van pleegkind.

- Kind en Gezin informeert de ouder over de in te dienen bewijsstukken

- De pleegouder zal moeten bewijzen dat hij/zij pleegouder is. Dit doet men door het aanleveren van het attest van pleegzorger (cf. art. 14 van het decreet pleegzorg), voor de opvang van het pleegkind waarvoor men het laagste tarief in de opvang vraagt.

- Kind en Gezin maakt een herberekening op basis van de eerdere kindcode met de minimale bijdrage.

- De ouder krijgt een attest inkomenstarief en bezorgt dit aan de opvang.

Voorrangsregels

Kind en Gezin zal in de loop van volgende weken nog verder communiceren ten aanzien van de voorzieningen kinderopvang m.b.t. de verschillende voorrangsregels (o.a. ook de voorrangsregel voor pleegkinderen). De algemene informatie heeft men wel al. Een pleegouder kan dus zeker al signaleren bij een voorziening voor kinderopvang dat men binnen de voorrangsregels valt.

Nieuw pleegzorgdecreet in detail

Het decreet Pleegzorg houdende organisatie van pleegzorg (van 29.06.2012) en het uitvoeringsbesluit pleegzorg (goedgekeurd 08.11.2013) bevat volgende krachtlijnen:

*Pleegzorg wordt de eerste optie bij uithuisplaatsing
*Eén dienst per provincie
*Alles onder één dak
*Niet de doelgroep, maar het doel telt: typemodules
*Subsidies volgens modules

Meer uitleg in de volgende presentatie:

Powerpoint decreet pleegzorg

Veel leesplezier!

Alken eerste Limburgse pleegzorggemeente

Alken engageert zich om pleegzorg te ondersteunen. Op 18 februari keurde de OCMW-raad een duurzame samenwerkingsovereenkomst goed voor de komende legislatuur. Omdat er nood is aan pleegzorgers.

Alken engageerde zich als eerste gemeente in Limburg om haar communicatie over de pleegzorgnood gevoelig uit te breiden, waarvoor ze het label ‘pleegzorggemeente’ kreeg. “Onze gemeente is een welvarende gemeente, daarom dat we Alken als zorggemeente verder willen uitbouwen. Ik ben er van overtuigd dat pleegzorg een verrijking is voor zowel pleegouder als pleegkind. Kinderen hebben nood aan een warm gezin, die kansen willen we hun ook graag bieden “, zegt Frank Vroonen (Groen), schepen van Sociale Zaken en OCMW- voorzitter. “We willen ook pleeggezinnen financieel tegemoet komen door o.a. een premie. Verder bieden we logistieke ondersteuning om pleegzorg te promoten binnen onze gemeentegrenzen”
Volgens Timmermans zijn er vele manieren van pleegzorg (met zowel crisisopvang, onderbroken of korte opvang, of langdurige opvang) en komt niet enkel een klassiek gezin in aanmerking. “Gehuwden, samenwonenden, alleenstaanden, nieuw-samengestelde gezinnen, en al dan niet holebi; iedereen die kinderen en jongeren een warm hart toedraagt komt in aanmerking voor pleegzorg.” Het vraagt volgens Timmermans wel een engagement, mede doordat de kinderen van 0 tot 18 jaar vaak al wat meegemaakt hebben. Toch kan elke positieve ervaring een grote impact hebben op het leven van een pleegkind.

Logo voertuigen

Pleegouders willen meer rechten

Zorgen voor een pleegkind is minstens even intensief als zorgen voor je ‘eigen’ kind. Toch hebben pleegouders minder rechten dan andere ouders. Zo kunnen ze geen ouderschapsverlof nemen bijvoorbeeld.
Wanneer de pleegzorgsituatie stopt, is er ook niet automatisch een bezoekrecht.

Een goed statuut zou de pleegzorg in het algemeen nochtans ten goede komen.

Dat weet ook Barbara. Zelf is ze alleenstaande pleegmama en bestuurslid bij de Vlaamse Vereniging voor Pleeggezinnen.Ze was te gast bij Hautekiet op Radio 1 vrijdag 7 maart.

Beluister hier het interview.

De toekomst van een pleegkind

Een Noorse documentaire over een pleegzorg situatie.

Rainer is amper 2 dagen oud wanneer de jongen in een pleeggezin terechtkomt omdat zijn moeder niet voor hem kan zorgen. Zijn pleegouders voeden hem met veel liefde op alsof het hun eigen kind is. Maar wanneer de jongen 6 maanden is, duikt plots zijn biologische vader op. Die wist aanvankelijk niets van zijn zoon af. Hij krijgt bezoekrecht, maar nu eist hij zijn kind ook volledig op. Intussen is de jongen wel 2,5 jaar oud. De kinderbescherming staat voor een haast onmogelijke keuze en de rechter zal uiteindelijk moeten beslissen wie het hoederecht zal krijgen, bij wie Rainer zal gaan wonen. Het is kiezen tussen een warm gezin waar de jongen al een hele tijd deel van uitmaakt en de rechten van de biologische vader.

Bekijk hier de reportage van Koppen XL uitgezonden op 11/02/2014.

Voor lange tijd of voor heel even…

Je thuis delen, verrijkt je leven.

Natuurlijk geloof ik niet in sprookjes, als je 11 bent doe je dat niet meer. Maar toen mijn leefgroep begeleider kwam vragen wat ik nu eens echt zou willen, als ik nu eens echt zou kunnen toveren,…
Ik weet heel goed wat ik dan zou wensen…
Gewoon zijn gelijk de andere jongens van mijn klas. Die na de school met de fiets naar huis gaan, die zelf kunnen kiezen welke hobby’s ze mogen doen, een plek waar de regels niet zo strikt zijn als in de leefgroep.

1378845_10151602949816065_1258014140_n

Ik zou wel eens willen weten hoe het is om niet steeds met 10 andere kinderen rekening te moeten houden.

Toen ik jonger was hoopte ik dat dit ooit nog eens zou gebeuren bij mijn mama en papa. Maar ze hebben het te moeilijk, ze kunnen niet voor mij zorgen. Toch zou ik ze wel willen blijven zien, net zoals nu, een namiddag om de twee weken en soms in een vakantie wat meer.

Tja, misschien blijft het maar een droom, want toveren dat bestaat toch niet….

Gilles, 11 jaar.

Wil jij Gilles de kans geven te ervaren hoe het is om gewoon te zijn zoals de anderen?

Kom dan naar onze informatie avond!
10 februari om 20 uur
in de Vijversstraat 55
in 3500 Kiewit.

Kalender vormingen opvoedingswinkel Genk

“Is ze nog niet te jong voor zo’n vaste relatie?” “Misschien heb ik teveel toegelaten?”
“Mijn kind is te dik”
“Bij mijn ex mogen ze alles”
“Onze zoon kan geen vriendjes maken”
“Mijn dochtertje van vijf plast nog in haar broek”
“Hij durft echt wel agressief naar mij uit te halen”
“Mijn zoon zit volop in de puberteit”
“Gewoon om eens te horen of ik goed bezig ben?!”
“Onze kleinzoon mag ons niet bezoeken”
“Ik vond in haar kamer een zakje cannabis”
“Kan het kwaad als ze te lang aan de computer zitten?”
“Ik kan op niemand rekenen; ik vind ‘opvoeden’ heel zwaar”
“Ze willen écht niet luisteren; ik heb al vanalles geprobeerd”
“Soms heb ik zin om het op te geven”

Tel: 089/36.79.40 en 089/36.79.4

Klik hier voor het aanbod aan vormingen.
kalender vormingen

Nieuwe brochure over pleegzorg

160154554_5

Om meer duidelijkheid te verstrekken rond pleegzorg als hulpverleningsvorm ontwikkelde Jongerenwelzijn een nieuwe brochure.
Ondersteunende pleegzorg is een vorm van pleegzorg die rechtstreeks toegankelijk is. Dit wil zeggen dat jij ook contact kan opnemen met Pleegzorg Limburg als je ondersteuning voor een gezin wil aanvragen in de vorm van een pleeggezin voor weekends of vakanties, korte opvang of een crisisopvang.

Pleegzorg is een warme, doeltreffende oplossing.

Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. De opvangperiode varieert van kort tot meerdere jaren.

Pleegzorg is mogelijk voor:

Pleegkinderen (minderjarigen)

in problematische leefsituaties,
met gedrags- of emotionele problemen,
met een handicap,
met een psychiatrisch probleem.

Pleeggasten (volwassenen)

met een handicap,
met een psychiatrisch probleem.

Een goede begeleiding van het pleeggezin is cruciaal. Dat is de verantwoordelijkheid van de diensten voor pleegzorg. Die zorgen voor de begeleiding en de vergoeding van het pleeggezin.

Bekijk de brochure van jongerenwelzijn rond pleegzorg voor hulpverleners.folder-pleegzorg

Voor meer informatie: neem contact op met Pleegzorg Limburg op info@pleegzorglimburg.be

Pleegzorg ook alleen in het weekend

Kinderen die tijdens de week in een instelling verblijven, kunnen voortaan in het weekend naar een pleeggezin. Het is maar een van de veranderingen in de pleegzorg. Het pleegzorglandschap in Vlaanderen is sinds begin dit jaar grondig hertekend. Want ook kinderen of volwassenen met een beperking kunnen sinds begin dit jaar in het weekend terecht bij een pleeggezin.
Bekijk de VRT- reportage hier.
0025
Kinderen of volwassenen met een beperking kunnen ook nu al terecht bij een pleeggezin, maar voortaan valt dat ook officieel onder de noemer “pleegzorg”, waardoor de pleegouders begeleid worden en een vergoeding krijgen.

Ook nieuw sinds dit jaar is dat voor kinderen die uit huis geplaatst worden, in de eerste instantie gezocht wordt naar een pleeggezin. De combinatie waarbij een kind tijdens de week in een instelling verblijft en in het weekend of de vakantie bij een pleeggezin, wordt voortaan mogelijk.

Pleegzorg Vlaanderen hoopt dat de veranderingen meer mensen over de streep zullen trekken om zich op te geven als pleegouders.

De koepelorganisatie heeft een nieuw logo en lanceert vandaag ook nieuwe leuzen: “Je thuis delen, verrijkt je leven” en “Voor lange tijd of voor heel even”. De bedoeling van de nieuwe slogans is om mensen bewust te maken van de verschillende vormen van pleegzorg. Pleegzorg Vlaanderen is vanaf nu ook gratis bereiken op het telefoonnummer 0800-30181.

Pleegzorg Limburg krijgt een nieuwe vorm

Vanaf 1 januari 2014 bundelen alle pleegzorgdiensten in Vlaanderen hun krachten. In het kader van het nieuwe pleegzorgdecreet zal elke provincie dan nog 1 pleegzorgdienst tellen.
Meer details over het nieuwe pleegzorgdecreet vind je nu al hier.

In Limburg is de hoofdzetel van de nieuwe dienst te vinden op de Emiel Van Dorenlaan 30/2 in 3600 Genk.
Je kan ons contacteren op 089 84 07 60

Intussen bouwen wij volop aan een nieuwe website voor Pleegzorg Limburg. In afwachting kunnen jullie nog steeds terecht op onze oude website. Voor meer info over de recente wijzigingen kan je terecht op de site van jongeren welzijn.

Je kan wel al kennismaken met ons nieuwe logo:

Logo_Pleegzorg_Limburg_RGB

Je thuis delen, verrijkt je leven.


Pleegzorg Limburg - Emiel Van Dorenlaan 30/2, 3600 Genk - t. 089 84 07 60 - f. 089 84 31 97 - info@pleegzorglimburg.be